Ważna zmiana w straży miejskiej

W czwartek, 31 października prezydent Jacek Majchrowski powołał na stanowisko komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa Jerzego Mądrzyka.

Fot. Straż Miejska Miasta Krakowa

Podczas uroczystości podziękowano za blisko 7-letnią służbę dotychczasowemu komendantowi Adamowi Młotowi.

– Jednostka jest w dobrym stanie, wewnętrznie ustabilizowana i dobrze wyposażona. Przez ostatnie lata udało się poprawić warunki płacowe pracowników, wymienić samochody na nowoczesne. Wprowadziliśmy przez te lata nowe systemy zarządzania patrolami i przyjmowania zgłoszeń. Zrealizowaliśmy to dzięki wsparciu i życzliwości miasta – powiedział ustępujący komendant Adam Młot.

Powołany dzisiaj nowy komendant Straży Miejskie Miasta Krakowa Jerzy Mądrzyk jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Posiada 28-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych.

W okresie od 1 czerwca 1992 r. do 31 lipca 2007 r. Jerzy Mądrzyk był zatrudniony w Straży Miejskiej Miasta Krakowa, pełnił tam funkcję zastępcy komendanta od 29 marca 1993 r. Od 1 sierpnia 2007 r. pracował w Urzędzie Miasta Krakowa na stanowisku zastępcy dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Prezydent Jacek Majchrowski uznał przygotowanie teoretyczne i wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w obszarze ochrony porządku publicznego i zarządzania kryzysowego Jerzego Mądrzyka za cenne i ważne dla miasta. Po uzyskaniu pozytywnej opinii komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie mianował Jerzego Mądrzyka na stanowisko nowego komendanta Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

To ogromna odpowiedzialność i zaszczyt. Będę się starał, żeby nie zawieść. Straż miejska jest służbą dla krakowian. Chcę jak najlepiej pracować na rzecz porządku i bezpieczeństwa w Krakowie – powiedział.

Jerzy Mądrzyk objął stanowisko komendanta 1 listopada.

 

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE