Australijczyk i Ukraińcy nie zostali wpuszczeni do Polski

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach wydali cztery decyzje o odmowie wjazdu na terytorium RP.

Fot: karpacki.strazgraniczna.pl

Dwa przypadki dotyczyły obywateli Ukrainy, których dane figurowały w Systemie SIS II, jako osób którym należy odmówić wjazdu lub pobytu w strefie Schengen.

W związku z powyższym cudzoziemcy otrzymali decyzje o odmowie wjazdu na terytorium RP oraz państw strefy Schengen.

Kolejne dwie osoby – obywatelka Ukrainy i obywatel Australii – wykorzystali przysługujący im dopuszczalny okres pobytu tj. 90 dni w każdym 180-dniowym okresie.

Na podstawie prawa unijnego i krajowego ich podróż została przerwana oraz wydano wobec nich stosowne decyzje o odmowie wjazdu.

Cała czwórka, która odebrała decyzje, opuściła już terytorium strefy Schengen.

 

Źródło: karpacki.strazgraniczna.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE