Czy krakowskie pomniki przyrody zostaną wycięte?

Rozpoczęły się konsultacje dotyczące projektów uchwał w sprawie ustanowienia i zniesienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

Fot. pixabay.com

Do udziału w konsultacjach zaproszeni są mieszkańcy Krakowa oraz wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

We wtorek, 3 grudnia w godz. 17.00-19.00 w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK na os. Zgody 2, p. 411 odbędzie się dyżur konsultacyjny.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do piątku, 13 grudnia na adres poczty elektronicznej [email protected] lub [email protected], numer faksu 12 616 8891; adres siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31 – 949 Kraków.

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE