Polska wydala cudzoziemców za pracę na czarno

Ośmiu cudzoziemców zostało zobowiązanych do powrotu do swoich ojczyzn. To skutek nielegalnie wykonywanej pracy.

Fot: karpacki.strazgraniczna.pl

W piątkowe popołudnie funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Tarnowie zatrzymali 8 cudzoziemców, którzy naruszyli przepisy pobytowe w Polsce. 7 obywateli Ukrainy i jeden Gruzin zostało zatrzymanych w związku z wykonywaniem nielegalnej pracy.
Mężczyźni w wieku od 23 do 46 lat pracowali przy układaniu kostki brukowej, w jednej z miejscowości powiatu bocheńskiego nie posiadając wymaganych przepisami zezwoleń.

W związku z powyższym Komendant Placówki SG w Tarnowie wydał wobec cudzoziemców decyzje administracyjne, na mocy których będą musieli opuścić Polskę w terminie 30 dni. Dodatkowo cała ósemka została objęta rocznym zakazem ponownego wjazdu do Polski oraz pozostałych krajów strefy Schengen.

Również nieuczciwego pracodawcę mogą czekać poważne konsekwencje. Nielegalne powierzanie pracy cudzoziemcom jest zagrożone karą nawet do 30 tys. zł grzywny (art. 120 § 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Źródło: karpacki.strazgraniczna.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE