Czy palicie ogniska w Krakowie?

Na terenie Krakowa dopuszcza się rozpalanie ogniska na powierzchni ziemi przy zachowaniu środków ostrożności.

Fot. pixabay.com

Istotne jest, by nie spalać w ognisku śmieci czy też odpadów roślinnych powstałych z pielęgnacji ogrodu, m.in. liści i gałęzi.

Należy pamiętać, że odpady zielone są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Ognisko trzeba rozpalać drewnem sezonowanym, aby nie powodować nadmiernego zadymienia, uciążliwości dla sąsiadów. Należy również przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, aby nie wywołać pożaru.

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE