Mieszkańcy skarżą się na błotny koszmar. Samochody chlapią i toną (VIDEO)

Zgodnie z zapisami kontraktowymi firma budująca Trasę Łagiewnicką jest zobowiązana do usuwania na bieżąco zanieczyszczeń dróg i chodników znajdujących się w zakresie realizowanych robót oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Pracownicy spółki Trasa Łagiewnicka codziennie weryfikują, czy wykonawca używa mobilnego sprzętu czyszczącego oraz automatycznej myjki podwozia pojazdów budowy, zlokalizowanej przy wyjeździe z terenu placu budowy na ul. Grota-Roweckiego.

Wykonawca dokłada starań, by niezależnie od warunków atmosferycznych oczyścić ulice, którymi odbywa się ruch. Odbywa się on również po placu budowy, gdzie stałe utrzymanie ulic w czystości jest niemożliwe.

Tuż obok tych ulic prowadzone są roboty ziemne, którym towarzyszy stały ruch samochodów ciężarowych i sprzętu budowlanego. Aby zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców, wykonawca tak zorganizował plac budowy, by utrzymać ruch, choć wiąże się to z uciążliwościami – choćby przejazdem po zabłoconych odcinakach dróg. Powyższe działania są każdorazowo intensyfikowane po wystąpieniu opadów atmosferycznych.

Zaznaczyć należy, że w celu zminimalizowania skali utrudnień, spółka Trasa Łagiewnicka wstrzymała się od wcześniejszego rozpoczęcia robót cząstkowych, możliwych do realizacji przed wydaniem decyzji – w celu zminimalizowania wydłużających się w czasie uciążliwości dla mieszkańców, związanych z prowadzeniem budowy dla tego zakresu robót.

Poniższe odcinki ulic zlokalizowane są na terenie placu budowy, oddanego w utrzymanie wykonawcy:

  • Rostworowskiego wraz ze skrzyżowaniami z ulicami Kobierzyńską, Pszczelną i Ruczaj,
  • odcinki ulic Turonia i Zbrojarzy w rejonie ich skrzyżowania,
  • odcinek ulic Falowej i Łukasińskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Zbrojarzy,
  • odcinek ul. Zbrojarzy od ul. Łukasińskiego do ul. Tokarskiej,
  • ul. Ludwisarzy,
  • ul. Zakopiańska na odcinku od skrzyżowania z ul. Zbrojarzy do wysokości ul. Suchej,
  • odcinek ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia od skrzyżowania z ul. Herberta/Turowicza do ul. Motarskiego,
  • odcinki ulic Turowicza i Herberta w rejonie skrzyżowania z ulic Witosa i Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia,
  • odcinek ul. Witosa od skrzyżowania z ul. Herberta/Turowicza do skrzyżowania z ulicami Beskidzką i Halszki.

 

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE