Co się stanie z bezdomnymi zwierzętami (VIDEO)

3,123 mln zł – taką kwotę zapisano w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020. Do 20 grudnia trwają konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w tej sprawie.

Zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku, opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odrobaczanie i szczepienie, odławianie zwierząt bezdomnych przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt to najważniejsze zadania w ramach konsultowanego programu.

Do wzięcia udziału w konsultacjach Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia na:
adres poczty elektronicznej: [email protected],
numer faksu: 12 616 88 91,
adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

 

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE