Wyjątkowy tramwaj – Tramwaj Praw Człowieka (VIDEO)

10 grudnia obchodzony jest międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Z tej okazji we wtorek, w godz. 16.00–18.00 ulicami Krakowa przejedzie Tramwaj Praw Człowieka.

Trasa przejazdu prowadzić będzie od Salwatora do Wzgórz Krzesławickich, z przejazdem przez pl. Wszystkich Świętych.

Przejazd specjalnym tramwajem zorganizowano z inicjatywy Rady ds. Równego Traktowania. Będzie to mobilny punkt rozmowy o równości, wolności, solidarności i otwartości oraz o sposobach przeciwdziałania dyskryminacji.

Akcja ma zachęcić mieszkańców Krakowa do zapoznania się z miejskimi projektami i inicjatywami na rzecz otwartego społeczeństwa. W tramwaju dla podróżujących przygotowany będzie specjalny punkt poradnictwa antydyskryminacyjnego, prawnego i psychologicznego.
Dodatkowo odbędzie się maraton pisania listów Amnesty International, planowane jest także „Spotkanie w tramwaju”, w celu odszukania ścieżki dialogu i porozumienia oraz możliwość rozmowy z osobami postrzeganymi stereotypowo, często wykluczonymi.

W tramwaju będzie także strefa NGO, w której organizacje pozarządowe działające w Krakowie na rzecz równego traktowania zaprezentują działania i projekty. We współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym zorganizowany zostanie także kącik z atrakcjami dla najmłodszych. Tramwaj będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych, wydarzenie będzie tłumaczone także na język migowy.

 

 

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE