Dzikie zwierzęta wykopały ludzkie szczątki

Na zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich zabezpieczony został fragment dawnego Cmentarza Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Podgórzu na terenie byłego obozu Plaszow.

Fot: Zarząd Inwestycji Miejskich / krakow.pl

Prace przeprowadzone zostały na podstawie zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków, a także uzgodnień Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, a także organizacji żydowskich.

Fragment dawnego cmentarza o powierzchni około 1200 m kw został zabezpieczony za pomocą siatki stalowej z drutu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z matą antyerozyjną. Na nią ułożony został humus na grubość do 15 cm i posiana trawa. Wcześniej usunięto część roślinności, której korzenie powodowały uszkodzenie dawnych mogił.

Zabezpieczenie terenu dawnego cmentarza żydowskiego było konieczne, bo w ostatnim czasie podczas wizji lokalnych prowadzonych przez Muzeum Krakowa na terenie KL Plaszow, ujawniono liczne pozostałości szczątków ludzkich. Z oględzin wynikało, że większość z odsłonięć szczątków nastąpiła na skutek rozkopania przez dzikie zwierzęta.

Teren, na którym prowadzone będą prace zabezpieczające został wpisany w 2002 roku do rejestru zabytków Województwa Małopolskiego. Przeprowadzenie prac zabezpieczających wymagało więc uzyskania zgody Miejskiego Konserwatora Zabytków, a także uzgodnień Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponieważ zabezpieczenie dotyczyło terenu dawnego cmentarza żydowskiego, prace były poprzedzone uzyskaniem uzgodnień ze strony Gminy Wyznaniowej Żydowskiej oraz Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy Żydowskich przy Naczelnym Rabinie Polski Michaelu Schudrichu. Wykonawca posiadał również zgodę na usunięcie roślinności wydaną przez Miejskiego Konserwatora Zabytków, Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Gminy Wyznaniowej Żydowskiej.

Wykonawcą prac była firma „TANK-CHEM” Ryszard Skrzela. Koszt zabezpieczenia fragmentu dawnego obozu KL Plaszow wyniósł 157 tys. zł brutto.

Przypomnijmy: w czasie II wojny światowej na blisko 80 ha terenie pomiędzy obecnymi ulicami Kamieńskiego, Swoszowicką i Wielicką działał niemiecki nazistowski obóz pracy, później przekształcony w obóz koncentracyjny Plaszow – jeden z trzech obozów koncentracyjnych założonych przez władze III Rzeszy na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Szacuje się, że przez cały okres funkcjonowania obozu więziono w nim ponad 30 tysięcy osób, a liczba ofiar różnych narodowości, przede wszystkim Żydów, zamordowanych w obozie oceniania jest na około 5 tysięcy. Dziś na obszarze byłego obozu znajdują się trzy masowe mogiły, dwa cmentarze żydowskie i relikty infrastruktury obozowej.

 

 

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE