Jacek Stelmach jest poszukiwany listem gończym

30-letni podejrzany poszukiwany jest na podstawie listu gończego wydanego przez Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie w związku z naruszeniem art. 258 § 1 kk i inne, tj. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Fot: Małopolska Policja

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia wydał wobec Jacka Stelmacha postanowienie o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

30-latek ostatni raz zamieszkiwał w Krakowie przy ulicy Różyckiego.

Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanego mężczyzny prosimy kierować do Komisariatu Policji III w Krakowie pod nr tel. 12-61-52-912 lub 112.

Jednocześnie policja ostrzega, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5 i informujemy o zapewnieniu utrzymania tajemnicy co do osoby informującej.

 

Źródło: Małopolska Policja

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE