Ukrainiec jest niepożądany w Polsce – wydano wyrok

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Zakopanem podczas kontroli zatrudnienia cudzoziemców w powiecie tatrzańskim, zatrzymali obywatela Ukrainy.

Fot: Karpacki Oddział Straży Granicznej

Jak się okazało po sprawdzeniach w bazach SG, pracujący przy robotach ziemnych 36-letni mężczyzna był osobą niepożądaną na terytorium RP.

Cudzoziemiec wcześniej został skazany przez Sąd Rejonowy w Myszkowie za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu oraz ukarany grzywną w wysokości 2 400 zł. Mężczyzna nie uiścił jednak opłaty w terminie wskazanym przez Sąd w związku z powyższym jego dane zostały wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest niepożądany.

Ukrainiec wjechał do Polski na podstawie własnego paszportu oraz wizy wydanej w celu wykonywania pracy gdy jego dane jeszcze nie figurowały w systemach.

Z uwagi na nielegalny pobyt cudzoziemca Komendant Placówki Straży Granicznej w Zakopanem wydał decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP. Dodatkowo obywatel Ukrainy nie wjedzie do strefy Schengen przez kolejne 3 lata.

Źródło: Karpacki Oddział Straży Granicznej

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE