Ważne zmiany na lotnisku. Zaważyło bezpieczeństwo

W Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Krakowie-Balicach miało miejsce spotkanie przedstawicieli MSWiA, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Straży Granicznej oraz Kraków Airport.

Fot. By Darpaw, CC BY-SA 4.0.

W trakcie spotkania poruszono kwestie innowacyjnych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa i jakości obsługi pasażerów w Kraków Airport, gdzie systematycznie i dynamicznie wzrasta ruch pasażerski. Krakowskie lotnisko jest bramą dla Krakowa i całego regionu Małopolski, w najbliższym czasie przyjmie 8-milionowego pasażera, dlatego podczas spotkania pracownicy podkreślali konieczność zapewnienia odpowiedniej i bezpiecznej dla pasażerów infrastruktury.

W rozmowie udział wzięli Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Sekretarz Stanu Krzysztof Kozłowski, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Bajger, Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGSG – płk SG Mariusz Kijowski oraz Prezes Zarządu Kraków Airport Radosław Włoszek. Karpacki Oddział SG reprezentował Komendant – płk SG Stanisław Laciuga oraz Komendant Placówki SG w Krakowie- Balicach – mjr SG Winicjusz Tęczar.

– Rozwijająca się na lotnisku w Krakowie – Balicach siatka połączeń międzynarodowych i wzrost natężenia ruchu granicznego, uzasadnia potrzebę wprowadzenia samoobsługowych systemów kontroli granicznej – tzw. bramek ABC. W pełni zautomatyzowany system odprawy granicznej, monitorowany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, pozwoli na dokonywanie odprawy jeszcze szybciej i sprawniej – podkreślił płk SG Stanisław Laciuga.

W ramach środków na utrzymanie przejść granicznych – Wojewoda Małopolski zakupi dla Placówki Straży Granicznej w Krakowie – Balicach biometryczne bramki ABC (ang. Automated Border Control). Są one wykorzystywane do automatycznej odprawy osób, które wylatują bądź przylatują do Strefy Schengen. Podróżny w kilkanaście sekund może dokonać samodzielnej odprawy granicznej bez kontaktu z funkcjonariuszem, który jedynie nadzoruje cały proces. Zakup ten w znaczącym stopniu przysłuży się do rozwoju krakowskiego portu lotniczego i ułatwi pracę Straży Granicznej. Dlatego też wojewoda Piotr Ćwik otrzymał od wiceministra Krzysztofa Kozłowskiego potwierdzenie, że środki na tę inwestycję (3 440 000 zł) zostaną zagwarantowane, w związku z czym Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie może uruchomić procedury prowadzące do zakupu bramek ABC.

Z odprawy przy użyciu bramek ABC będą mogli skorzystać obywatele UE, EOG i Szwajcarii, którzy mają ukończone 18 lat, nie opiekują się osobą małoletnią podczas podróży i posiadają biometryczny dokument podróży. W trakcie odprawy dane z dokumentu porównywane są z danymi optycznymi i elektronicznymi, a także weryfikowane w oparciu o bazy danych i systemy poszukiwawcze.

 

 

Źródło: MUW Kraków (malopolska.uw.gov.pl)

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE