Fajerwerki to pomysł co najwyżej średni. Policja ostrzega

Zbliża się okres noworoczny, więc na licznych straganach i w sklepach możemy kupić fajerwerki. Są one materiałami wybuchowymi. Pamiętajmy zatem, że korzystając z nich musimy zachować szczególną ostrożność i rozsądek. Używajmy petard zgodnie z instrukcją obsługi.

Fot: pixabay.com

Pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

 • upewnijmy się, że strzelanie w wybranym miejscu i czasie jest dozwolone, w wielu miejscowościach obowiązują lokalne uregulowania prawne, które ograniczają możliwość korzystania z wyrobów pirotechnicznych, (z wyłączeniem ograniczeń w dniach 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku);
 • kupując fajerwerki lub petardy zwróćmy uwagę, czy posiadają one odpowiednie atesty;
 • nie kupujmy fajerwerków od przypadkowych osób;
 • sprawdźmy oznakowanie wyrobów pirotechnicznych, m.in.: nazwę produktu, klasę bezpieczeństwa, nazwę i adres producenta, liczbę wyrobów opakowaniu, instrukcję obsługi w języku polskim;
 • do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych;
 • najpierw przeczytajmy instrukcję obsługi, postępujmy ściśle z nią;
 • nie manipulujmy przy fajerwerkach;
 • oddalmy się co najmniej 10 m od odpalonego fajerwerku – wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważne uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;
 • odpalając petardy należy przewidzieć tor lotu i miejsce upadku;
 • materiałów pirotechnicznych używajmy tylko na dworze, ładunki mogą odpalać tylko osoby dorosłe, które nie są pod wpływem alkoholu;
 • po nieudanej próbie nigdy nie zapalajmy ich po raz drugi i nie wrzucajmy ich do ognia;
 • pamiętajmy, że wypuszczanie fajerwerków z okien i balkonów stwarza duże prawdopodobieństwo, że mogą wpaść do mieszkania sąsiadów oraz spowodować pożar i obrażenia wśród innych osób;
 • huk petard niepokoi zwierzęta szczególnie psy – zadbajmy o to, aby czworonogi nie były narażone na odgłosy wybuchów;
 • zabaw z fajerwerkami należy unikać w pobliżu samochodów, stacji paliw i zbiorników z płynami lub gazami łatwopalnymi;
 • używajmy fajerwerków tylko w takim miejscu, w którym nie spowodują one zagrożenia dla innych oraz nie wywołają pożaru;
 • pamiętajmy, że za nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi grozi karą aresztu, grzywny lub pozbawienia wolności.

 

Warto dodać, że sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Informujcie policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom – uchroni to najmłodszych, którzy często padają ich ofiarami.

Policja apeluje do rodziców o nadzór nad dziećmi oraz zwrócenie szczególnej uwagi na to jak i czym one się bawią, także do osób dorosłych o szczególną rozwagę i ostrożność podczas używania fajerwerków.

Jeśli dojdzie do wypadku, wezwijmy służby ratownicze dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Wracając po zakończonych imprezach sylwestrowych, zadbajmy o nasze bezpieczeństwo na drogach – nie wsiadajmy za kierownicę samochodu będąc pod wpływem alkoholu.

 

Źródło: Małopolska Policja

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE