Powstanie nowy park. Ma być miejscem rekreacji i wypoczynku

Miasto Kraków wykupiło działki zlokalizowane u zbiegu ulic Łokietka, Składowej i Oboźnej o łącznej powierzchni ponad 1,7 ha.

foto: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Pozyskano teren z przeznaczeniem na utworzenie w przyszłości parku, który będzie służył mieszkańcom jako miejsce rekreacji i wypoczynku.

20 grudnia Wydział Skarbu Miasta podpisał umowę notarialną, w wyniku której Gmina Miejska Kraków pozyskała teren o pow. 1,71 ha za kwotę ponad 2,9 mln złotych.

Zakup działek związany jest z uchwaleniem na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Łobzów – Rejon ulic Łokietka i Wrocławskiej”, zgodnie z którym działka ta przeznaczona została na zieleń publiczną.

Przypomnijmy, 10 grudnia Gmina Miejska Kraków zawarła warunkową umowę sprzedaży z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie.

Skarb Państwa nie skorzystał z prawa pierwokupu przedmiotowego terenu, a to otwarło drogę do podpisania ostatecznej umowy kupna – sprzedaży w tej sprawie.

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE