Ważą się losy krakowskiej huty. Rozmowy trwają

Po wstrzymaniu pracy wielkiego pieca oraz stalowni w krakowskim oddziale ArcelorMittal Poland prezydent Krakowa Jacek Majchrowski wyszedł z inicjatywą zorganizowania dla wszystkich zainteresowanych stron spotkania w formule okrągłego stołu. Odbędzie się ono 17 stycznia 2020 r.

Fot. pixabay.com

Zapewnienie odpowiedniej pomocy zarówno pracownikom tego krakowskiego zakładu, ich rodzinom, jak i adeptom krakowskich uczelni studiujących na kierunkach związanych z hutnictwem, leży w interesie Miasta. Liczba osób dotkniętych decyzją o wstrzymaniu pracy wielkiego pieca, uwzględniając załogi firm współpracujących z hutą, może przekroczyć 7 tysięcy, a skutki tej decyzji mogą mieć negatywny wydźwięk nie tylko w lokalnej, ale i krajowej skali.

Władze Krakowa, mając bardzo ograniczone możliwości wpływania na decyzje związane z zarządzaniem prywatnym przedsiębiorstwem, jakim jest huta, podjęły się zorganizowania spotkania, które umożliwi wszystkim zainteresowanym stronom zaprezentowanie swoich stanowisk i wskazanie realnych perspektyw.

Dzięki zaproszeniu przedstawicieli ArcelorMittal Poland, rządu, polskich parlamentarzystów, reprezentantów związków zawodowych, lokalnych samorządowców oraz przedstawicieli instytucji i firm, zaistniała szansa na rzetelne przeanalizowanie sytuacji i zaproponowanie optymalnych rozwiązań.

Spotkanie odbędzie się 17 stycznia o godz. 10, w sali obrad Rady Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Udział w nim potwierdziła Jadwiga Emilewicz – minister rozwoju.

To kolejny, obok listu do władz centralnych, kontaktu z władzami ArcelorMittal i debaty w Radzie Miasta, ruch prezydenta Krakowa w sprawie funkcjonowania tak ważnego dla miasta podmiotu gospodarczego, jakim jest huta.

Przypomnijmy,że już w maju 2019 r. prezydent Jacek Majchrowski zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o podjęcie działań na szczeblu rządowym oraz udzielenie wsparcia Gminie Miejskiej Kraków dla zapewnienia odpowiedniego poziomu pomocy, zarówno dla pracowników ArcelorMittal Poland oddział w Krakowie, jak i adeptów kierunków hutniczych realizowanych na krakowskich uczelniach wyższych.

 

Źródło: krakow.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE