Ostrzegamy za GIS i Szwajcarami – nie spożywajcie tego

Na podstawie badań przeprowadzonych przez organy urzędowej kontroli żywności w Szwajcarii stwierdzono w produkcie CannabiGold Smart, 10 kapsułek zawartość tetrahydrokannabinolu na poziomie 299 mg/kg.

Fot: Główny Inspektorat Sanitarny

Zgodnie z oceną ryzyka władz Szwajcarii, a także na podstawie oceny ryzyka ekspertów z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, produkt o podanym numerze partii należy uznać za niebezpieczny dla zdrowia konsumentów.

Δ9-tetrahydrokannabinol (Δ9-THC) stwierdzony w badanym produkcie wykazuje silne działanie psychoaktywne na organizm człowieka.

Substancja ta oddziałuje na centralny układ nerwowy (CUN) człowieka powodując zwiększenie czynności serca (tachykardia) oraz zmiany nastroju.

W doświadczeniach na zwierzętach obserwowano w wyniku narażenia chronicznego wpływ na centralny układ nerwowy, w szczególności upośledzenie motoryki, ograniczenie zachowań społecznych, upośledzenie procesów uczenia się, a także spadek masy ciała, upośledzenie spermatogenezy, zmiany histopatologiczne oraz działanie szkodliwe na układ odpornościowy.

Chodzi o produkt CannabiGold Smart, 10 kapsułek, 5,4 g produkowany przez HemPoland Sp. z o.o., S.Sulimy 1, 82-300 Elbląg, numer partii – CGC/1/18, data minimalnej trwałości – VII 2020.

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi dalsze postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie, zaś konsumenci, którzy kupili wskazany produkt, nie powinni go spożywać.

 

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE