Uwaga! Funkcjonariusze mogą zabrać dowód osobisty

12 stycznia br. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

By Autor – nieznane, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38793904

Nowelizacja nakłada m. in. na funkcjonariuszy Straży Granicznej obowiązek zatrzymywania dokumentów widniejących w Rejestrze Dowodów Osobistych jako utracone.

Rejestr Dowodów Osobistych jest to centralny rejestr teleinformatyczny do prowadzenia spraw związanych z wydawaniem i unieważnianiem dowodów osobistych. Od 9 stycznia funkcjonariusze Straży Granicznej weryfikują w rejestrze każdy dowód osobisty kontrolowany podczas realizacji zadań służbowych.

Jeśli stwierdzą, że osoba kontrolowana legitymuje się unieważnionym dowodem osobistym, to zostanie ona poinformowana, że nie może się nim posługiwać i ma obowiązek zwrócić go do organu dowolnej gminy.

Jeśli funkcjonariusz stwierdzi nieważność dowodu osobistego podczas odprawy granicznej, jego posiadacz nie uzyska zgody na wyjazd z Polski, o ile nie będzie posiadał innego, ważnego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy, tj. paszportu.

Dokumenty widniejące w rejestrze jako utracone, będą przez funkcjonariuszy zatrzymywane.

Na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji można sprawdzić, czy dany dowód osobisty jest unieważniony. Warunkiem jest posiadanie profilu zaufanego.

 

Źródło: obywatel.gov.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE