Krakowska uczelnia: „Wykluczanie, nienawiść i pogarda… przerażające porównanie do lat 30. XX w”

„Deklaracja Wyższej Szkoły Europejskiej ws. narastającego zjawiska wykluczania mniejszości z życia społecznego” – czytamy na fanpage Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie. „Z ogromnym niepokojem obserwujemy narastającą w Polsce tendencję do wykluczania kolejnych mniejszości – środowiska LGBT, imigrantów, wyznawców innych religii. Szczególnie bulwersujący jest fakt, że dzieje się tak przy cichym przyzwoleniu polityków rządzącej partii, a także niektórych hierarchów Kościoła. Do języka dyskursu na temat mniejszości wkradła się, coraz słabiej maskowa, nienawiść i pogarda, a ogłaszanie przez kolejne miejscowości „stref wolnych od LGBT” nasuwa przerażające porównanie do lat 30. XX w.

Jako społeczność akademicka Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie czujemy się podwójnie zobowiązani do zabrania głosu w tej sprawie – przymiotnik Europejska oznacza dla nas bowiem WOLNA, TOLERANCYJNA i OTWARTA NA INNYCH, nasz Patron zaś pozostawił nam jasny przekaz, że chrześcijaństwo to nade wszystko MIŁOŚĆ DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA, a rolą Kościoła jest ratowanie ludzi od rozpaczy, a nie ich stygmatyzowanie!

Biorąc pod uwagę powyższe deklarujemy, że Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera była, jest i będzie STREFĄ WOLNĄ OD NIENAWIŚCI, a jako społeczność akademicka zrobimy wszystko, aby w murach naszej Uczelni nigdy nie było miejsca na pogardę wobec drugiego człowieka!”.

W imieniu społeczności Wyższej Szkoły Europejskiej: Rektor WSE, dr hab. Anna Siewierska-Chmaj prof. WSE oraz Przewodnicząca Samorządu Studentów WSE, Karolina Iwaniec.”]

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]