Były senator i jeden z przywódców „Solidarności” skazany na bezwzględne więzienie!

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia we Wrocławiu skazał byłego senatora RP VIII kadencji – Józefa Piniora, jego asystenta podającego się za dyrektora biura senatorskiego – Jarosława Wardęgę (obaj zgodzili się na podanie danych) oraz dwie inne osoby za popełnienie przestępstw o charakterze korupcyjnym.

Fot. Shutterstock

Kara bezwzględnego pozbawienia wolności

Sąd skazał byłego senatora Józefa Piniora na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, grzywnę w wysokości 5 tysięcy złotych oraz przepadek równowartości korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa.

Jarosław Wardęga został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, grzywnę w wysokości 3 tysięcy złotych oraz przepadek równowartości korzyści majątkowej uzyskanej z przestępstwa.

Tomasz G. został skazany na rok pozbawienia wolności natomiast Krystian S. na 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Ogłaszając wyrok Sąd stwierdził, że  wina i sprawstwo oskarżonych nie budzi wątpliwości. Sprawa wobec Albina M. została wyłączona do odrębnego postępowania.

40 tysięcy złotych łapówki

Były Senator RP VIII kadencji – Józef Pinior był oskarżony o przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie co najmniej 40 tysięcy złotych w zamian za załatwienie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie korzystnego rozstrzygnięcia sprawy biznesmena inwestującego na Dolnym Śląsku – podejrzanego Tomasza G. W toku postępowania administracyjnego Józef Pinior podjął się załatwienia upoważnienia dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju do wyrażenia zgody na prawnie dopuszczalne odstąpienie od przepisów techniczno – budowlanych dla projektowanego budynku Galerii Handlowo – Usługowo – Rozrywkowej „Nowy Rynek” w Jeleniej Górze, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej. Przyjęta przez byłego senatora korzyść majątkowa została wpłacona na należący do niego rachunek bankowy. Do popełnienia tego przestępstwa doszło w okresie co najmniej od 1 czerwca 2015 roku do 22 września 2015 roku w Warszawie i Wrocławiu.

Prokurator zarzucał Józefowi Piniorowi popełnienie przestępstwa z art. 228 par. 1 kodeksu karnego, które zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

O współudział w popełnieniu tego przestępstwa został oskarżony Jarosław Wardęga – asystent senatora, podający się za dyrektora biura senatorskiego.

Natomiast biznesmena inwestującego na Dolnym Śląsku – podejrzanego Tomasza G., prokurator oskarżał o wręczenie byłemu senatorowi Józefowi Piniorowi tej korzyści majątkowej w kwocie co najmniej 40 tysięcy złotych.

Tomasz G. był ponadto oskarżony o udzielenie korzyści majątkowej osobom pełniącym funkcje publiczne w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego dotyczącego Galerii Handlowo – Usługowo – Rozrywkowej „Nowy Rynek” w Jeleniej Górze. Korzystając z pośrednictwa podejrzanego Jarosława Wardęgi, powołującego się m.in. na osobiste zaangażowanie ówczesnego senatora Józefa iniora., Tomasz G. przekazał Jarosławowi Wardędze pieniądze w łącznej kwocie co najmniej 5 tysięcy złotych, celem ich przekazania nieustalonym osobom. Pieniądze te nie trafiły jednak do osób pełniących funkcje publiczne w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, bowiem podejrzany Jarosław Wardęga je przyjął, jednak nie przekazał ich tym osobom.

Prokurator oskarżał Tomasza G. o popełnienie dwóch przestępstw z art. 229 par. 1 kodeksu karnego. Każde z nich zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Nielegalna koncesja na wydobywanie kopalin

Były senator RP VIII kadencji Józefa Pinior oraz jego asystent Jarosław Wardęga byli również oskarżeni o przyjęcie obietnicy korzyści majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 20 tysięcy złotych oraz przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie 6 tysięcy złotych (Józef Pinior) i 5 tysięcy złotych (Jarosław Wardęga) od podejrzanych: Albina M. i Krystiana S. W zamian za te pieniądze oskarżeni podjęli się załatwienia koncesji na wydobywanie kopalin oraz powoływali się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych. Do popełnienia tego przestępstwa doszło w okresie co najmniej od 28 kwietnia 2015 roku do 31 października 2015 roku we Wrocławiu i w Warszawie.

Prokurator oskarżał Józefa Piniora i Jarosława Wardęgę o  popełnienie przestępstwa z art. 230 par. 1 kodeksu karnego. Zagrożone jest ono karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Natomiast Albin M. oraz Krystian S. zostali oskarżeni o wręczenie korzyści majątkowej Józefowi Piniorowi. oraz Jarosławowi Wardędze, której część miała zostać przekazana przez Jarosława Wardęgę pracownikom zatrudnionym w określonych instytucjach państwowych i samorządowych, w celu bezprawnego załatwienia koncesji na wydobywanie kopalin. Pieniądze dla senatora Józefa Piniora zostały wpłacone na jego rachunek bankowy i zostały przez niego przyjęte. Natomiast pieniądze w kwocie 5 tysięcy złotych przekazane Jarosławowi Wardędze zostały przez niego przyjęte, jednak nie zostały przekazane dalej osobom pełniącym funkcje publiczne.

Prokurator oskarżył Albina M. oraz Krystiana S. o popełnienie dwóch przestępstw z art. 229 par. 1 kodeksu karnego. Każde z nich zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu skierował akt oskarżenia w ramach postępowania prowadzonego od 2015 roku przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i ówczesną Prokuraturę Apelacyjną w Poznaniu.

Źródło: Komunikat Prokuratury Krajowej

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]