Krakowski MOPS dostarczy zakupy seniorom i osobom niepełnosprawnym!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchamia usługę „Zakupy dla seniora” adresowaną do mieszkańców Krakowa w wieku powyżej 60. roku życia, którzy zamieszkują samotnie lub z drugą osobą w podeszłym wieku lub z niepełnosprawnością, a związku ze stanem zagrożenia epidemicznego nie powinni opuszczać domu. Potrzeby w tym zakresie mogą również zgłaszać niepełnosprawni po 18. roku życia, którzy mieszkają sami.

Fot. Pixabay

W ramach „Zakupów dla seniora” pracownicy krakowskiego MOPS-u osobom potrzebującym tej formy pomocy będą robić zakupy składające się podstawowych artykułów spożywczych i higienicznych oraz środków czystości – w ilościach niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

Zakupy będą robione w hipermarkecie posiadającym szeroki asortyment artykułów. Koszt zakupów pokrywa zainteresowana osoba. Aby umożliwić pomoc jak największej licznie osób, zakupy powinny być ograniczone do niezbędnych artykułów, a ich koszt nie powinien przekraczać 150 zł.

Z usługi „Zakupy dla seniora” można skorzystać raz w tygodniu. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 887 202 948 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30 lub mailowo na adres: [email protected].

Zakupy będą dostarczane od godziny 8.00 w dni robocze w następnym dniu po zgłoszeniu.

Podczas rozmowy z pracownikiem MOPS należy podać swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Ponadto osoba zostanie poproszona o podanie numeru PESEL – w celu weryfikacji wieku oraz braku możliwości zaopatrzenia w zakupy przez innych członków rodziny.

Przypominamy, że oprócz pomocy oferowanej przez miasto, wielu krakowian angażuje się także w pomoc sąsiedzką. Ogłoszenia o takich możliwościach umieszczone są na drzwiach wejściowych do wielu bloków. Chętne osoby zaangażują się również w wolontariat i działania nieformalnych grup wsparcia, które o sposobach udzielania pomocy potrzebującym informują za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE