Jak wygląda kontrola policji związana z zakazem przemieszczania się? Jaka grozi kara? Prawnik odpowiada

Jak wygląda kontrola policji i czego może wymagać od nas funkcjonariusz? Jaka grozi nam kara? Takie pytania przesyłają nam nasi Czytelnicy. Zwróciliśmy się więc do Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM.

Fot. Policja

Policja jest też zobowiązana do egzekwowania wprowadzonych przepisów zaostrzających zasady przemieszczania się. W praktyce możemy być kontrolowani i policja będzie miała na celu ustalenie czy określone przepisy nie zostały naruszone – wyjaśnia adwokat Agnieszka Galimska-Selwesiuk.

Nie ma przepisu mówiącego o tym, że policja może od nas żądać zaświadczenia od pracodawcy, gdy jesteśmy w drodze do czy z pracy (…) Gdy policjant podczas kontroli poweźmie uzasadnione podejrzenie naruszenia obowiązujących przepisów (np. zakazu zgromadzeń powyżej  2 osób), może zostać do sądu skierowany wniosek o ukaranie z zagrożeniem karą grzywny.

Kodeks wykroczeń reguluje dolną i górną granicę grzywny, która może zostać orzeczona za popełnione niezgodnie z prawem czyny. Górna granica w obowiązującym obecnie stanie prawnym wynosi 5000 zł. Podwyższyć ją może jedynie ustawa szczególna. Jest to wyrażone wprost w kodeksie, więc tym bardziej nie może tego zrobić rozporządzenie. Na dzień dzisiejszy nie istnieją przepisy, które podwyższałyby grzywnę z 5 tys. do 30 tys., w związku z czym największą karą grzywny, jaka może nam grozić jest kara w wysokości 5 tys. zł. Rozporządzenie, które wprowadza ograniczenia, nie przewidziało właściwych kar za ich nieprzestrzeganie – dodaje ekspertka z Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM.

Abstrahując od kwestii grożącej nam realnie kary, w ostatnim czasie policja i lekarze  wiele razy apelowali o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń. W obecnej sytuacji ich przestrzeganie ma duże znaczenie dla  naszego zdrowia i życia, więc #zostańwdomu dla dobra nas wszystkich – radzi prawnik.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE