Podczas kwarantanny wyszedł na zakupy. Musiał kupić… alkohol

Wczoraj w południe dyżurny wolbromskiej jednostki Policji otrzymał zgłoszenie, że mieszkaniec gminy złamał warunki kwarantanny. Kiedy policjanci pojechali do miejsca zamieszkania mężczyzny, zastali go – był w mieszkaniu. 39 – latek zaprzeczał, aby opuszczał miejsce kwarantanny. Jednak z ustaleń policjantów i rozpytania świadków wyraźnie wynikało, że mężczyzna wyszedł z domu na zakupy m.in. po alkohol.

Fot. Pixabay

We wskazanej sprawie zostało wdrożone postępowanie z art. 116 kodeksu wykroczeń, który odnosi się do nieprzestrzegania nakazów i zakazów przez chorego lub nosiciela choroby zakaźnej, a także osoby sprawującej nad nimi pieczę. Osoba, która nie przestrzega zaleceń podlega karze grzywny albo karze nagany. Zgromadzone materiały zostaną przekazane z wnioskiem o ukaranie do Sądu. Funkcjonariusze przekazali również informacje o nieprzestrzeganiu zasad kwarantanny do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu.

Policja apeluje. Niezależnie od przepisów prawnych, wszyscy objęci kwarantanną powinni pamiętać, jaka odpowiedzialność na nich ciąży. Nie przestrzegając jej zasad mogą się w sposób pośredni przyczynić do czyjejś śmierci.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE