Przekroczyli granicę nielegalnie. Nie uniknęli kwarantanny

Podczas patrolowania odcinka linii granicy państwowej, funkcjonariusz Placówki SG w Zakopanem wraz żołnierzami 6 Brygady Powietrzno-Desantowej z Krakowa ujawnili 2 przypadki przekroczenia granicy polsko – słowackiej w miejscu niedozwolonym.

Fot. Karpacki Oddział Straży Granicznej

Zdarzenie miło miejsce w rejonie m. Lipnica Wielka. Początkowo dwóch mężczyzn, przy użyciu pojazdu terenowego, wjechało na teren Republiki Słowacji. Nieco później wyczyn ten powtórzyła kolejna para, tym razem młoda kobieta z mężczyzną.

Za popełnienie wykroczenia z art.49a § 1 kodeksu wykroczeń, każda z osób została ukarana mandatem karnym kredytowanym w wysokości 500 zł.

Dodatkowo, w związku z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, osoby te zostały poddane obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej.

Przypominamy, że granicę z Republiką Słowacji można przekraczać jedynie w 2 lokalizacjach (pieszo lub samochodem): w Chyżnem (Małopolska) – zasięg terytorialny działania Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz w Barwinku (Podkarpacie) – zasięg terytorialny działania Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Uwaga !!!

Przekroczenie granicy państwowej w miejscu niedozwolonym jest wykroczeniem i podlega karze grzywny do 500 zł (art. 49a Kodeksu wykroczeń). Ciekawość, lekkomyślna zabawa, czy też niewiedza nie są w tym przypadku żadnym usprawiedliwieniem. Ponadto przekroczenie granicy, nawet nielegalne, pociąga za sobą obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE