Uwaga! Pożar strefie zamkniętej w Czarnobylu. Płonie skażony teren

Pożar w Strefie Zamkniętej w Czarnobylu dotarł już 6,5 kilometra od elektrowni i zaledwie 1,5 kilometra od Czerwonego Lasu będącego jednym z najbardziej skażonych radioaktywnie miejsc.

Автор: Texas Tech University – http://packrat.musm.ttu.edu/chornobyl/redforest.htm#, Добросовестное использование, https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=1636050

Czerwony Las, zwany również Czerwonym Borem lub Magicznym Lasem  – nazwa „Czerwony Las” pochodzi od rudawoczerwonego koloru sosen, które obumarły z powodu wchłonięcia wysokiej dawki promieniowania, wywołanej katastrofą w Czarnobylu. Oficjalnie, w wyniku przeprowadzenia akcji oczyszczania skażonej strefy Czerwony Las został zrównany z ziemią przy pomocy buldożerów, a napromieniowane drzewa zakopano w tzw. cmentarzysku odpadów promieniotwórczych.

Jednak w rzeczywistości prace zostały wstrzymane, gdy z gleby przerzucanej przez maszyny zaczęły wydostawać się ogromne dawki promieniowania. Okolice Czerwonego lasu stanowią jeden z najbardziej skażonych obszarów na świecie.

 

 

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE