Obniżenie czynszów i odroczenie płatności – miasto pomaga w czasie pandemii koronawirusa

Obniżenie czynszów i odroczenie płatności podatków lokalnych dla krakowskich przedsiębiorców, fundusze stypendialne dla artystów, ulgi dla klubów sportowych czy wsparcie dla niepublicznych żłobków – to tylko część wsparcia, jakie Kraków przygotował dla mieszkańców i przedsiębiorców, których sytuacja finansowa pogorszyła się z powodu epidemii. Prezydent Krakowa podpisał zarządzenie w sprawie przyjęcia przez miasto szczególnych rozwiązań pomocowych.Już w połowie marca, jako pierwsze miasto w Polsce ogłosiliśmy program „Pauza” – podkreślił prezydent Jacek Majchrowski. – W podpisanym właśnie zarządzeniu porządkuję wszystkie kwestie związane z pomocą udzielaną przez miasto. Naszą intencją jest pomóc wszystkim przedsiębiorcom, by mogli nadal zarabiać i utrzymywać miejsca pracy.

To działanie także w interesie samego miasta. Budżet miasta nie bierze się znikąd. Bierze się przecież z podatków mieszkańców i działających w Krakowie firm. Udzielając teraz pomocy, godzimy się na uszczuplenie budżetu miasta, ale jestem przekonany, że w dłuższej perspektywie wszyscy na tym skorzystamy.

Najważniejsze formy pomocy oferowane przedsiębiorstwom to możliwość odroczenia zapłaty podatków lokalnych, a także możliwość obniżenia czynszu za lokal komunalny w czasie, gdy firma nie funkcjonowała. To również wsparcie udzielane za pośrednictwem Grodzkiego Urzędu Pracy – jak dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników czy możliwość uzyskania nisko oprocentowanej pożyczki dla firm i dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych.

Zarządzenie prezydenta zapowiada także przygotowanie uchwały Rady Miasta Krakowa, na podstawie której będzie możliwe wypłacenie jednorazowej dotacji dla żłobków niepublicznych, w wysokości 300 zł na jedno dziecko, by pomóc tym placówkom przetrwać do momentu wznowienia normalnej pracy.

Pakiet wsparcia miasto przygotowało także dla klubów sportowych. Będą one mogły wystąpić z wnioskiem o zawieszenie opłat czynszowych za korzystanie z miejskich obiektów sportowych. Miasto przeznaczy dla nich także dodatkowe środki na realizację zadań związanych z upowszechnianiem sportu.

Szczególne rozwiązania Kraków przygotował także dla instytucji kultury, gwarantując im pokrycie poniesionych już kosztów związanych z przygotowaniem wydarzeń, które miały być finansowane z budżetu miasta. Kraków stworzy także fundusz socjalny z myślą o artystach, którzy w tym czasie zostali pozbawieni możliwości zarobkowania. Prezydent zdecydował także o obniżeniu do końca czerwca o połowę czynszu w lokalach miejskich, które służą prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o rezygnacji do końca roku z podwyższenia czynszów za lokale, w których znajdują się pracownie twórcze.

Podobne rozwiązania przygotowano także dla organizacji pozarządowych, które działały na rzecz miasta i realizowały zadania finansowane z budżetu miasta. Urzędnicy będą elastycznie podchodzić do zawartych umów, pozwalając je realizować w inny sposób lub w innych terminach, aby nie pozbawiać tych organizacji środków, które pomogą im przetrwać.

– Postaramy się, by pomoc była udzielana szybko i nie wiązała się z nadmierną biurokracją – zapowiedział prezydent Majchrowski. – Tam, gdzie przepisy nam na to pozwolą, będziemy rezygnować z obowiązku dostarczania nam zaświadczeń, opierając się przede wszystkim na oświadczeniach, że dany podmiot z powodu epidemii znalazł się w trudniej sytuacji finansowej.

Prezydent zapowiada także, że do 30 kwietnia zostaną przez Urząd Miasta Krakowa utworzone Punkty Doradztwa Kryzysowego, których zadaniem będzie udzielanie pomocy przedsiębiorcom w przygotowaniu wniosków o uzyskanie pomocy zarówno w ramach krakowskiego programu „Pauza”, jak i rządowej „Tarczy antykryzysowej” oraz innych programów, które mają wesprzeć podmioty gospodarcze w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi i społecznymi stanu epidemii COVID-19.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE