Akcje Energi zostaną sprzedane przez Skarb Państwa! Transakcja za blisko 2 miliardy złotych!

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych odpowiedział na wezwanie ogłoszone przez PKN ORLEN S.A. w dniu 5 grudnia 2019 r. i złożył zapis na sprzedaż 213 326 316 akcji, jakie ma w ENERGA S.A. Wpływy do budżetu państwa z tego tytułu wyniosą 1 781 mln zł.

Rozpatrując zasadność odpowiedzi na wezwanie Ministerstwo Aktywów Państwowych, przy wsparciu zewnętrznego niezależnego doradcy, przeprowadziło kompleksowe analizy uwzględniające wpływ transakcji na interes Skarbu Państwa, w tym szeroko pojęte
bezpieczeństwo energetyczne, jak również w odniesieniu do aspektów społecznych.

Zapis na akcje został poprzedzony uzyskaniem zgody Rady Ministrów na zbycie na rzecz PKN ORLEN S.A. akcji posiadanych przez Skarb Państwa w spółce ENERGA S.A oraz zawarciem Porozumienia określającym zobowiązania PKN ORLEN S.A., które dotyczy
prowadzonej polityki wobec ENERGA S.A.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE