Przyłbice, rękawiczki i maseczki w sklepach. Są nowe przepisy w tej sprawie!

26 kwietnia weszła w życie ustawa o ograniczeniach, nakazach i zakazach w związku z epidemią. Główne zmiany dotyczą obowiązków zarówno pracowników, jak i klientów sklepów.

Fot. Pixabay

Osoby pracujące w sklepach, przeżywają ciężkie chwile. Narażone są na ciągły kontakt z klientami, a więc muszą nosić maseczki. Do tej pory przepisy w tej sprawie nie były jasne, ale teraz się to zmieniło.

Przepisy ułatwiły pracę kasjerom i osobom pracującym w sklepie. Dzięki nim poszerzono krąg osób, które zamiast maseczek mogą używać przyłbicy. Teraz mogą robić to handlowcy, pracownicy urzędów administracji publicznej i jednostek organizacyjnych wykonujących zadania publiczne.

Złagodzono też nieco obowiązek zakładania rękawiczek zarówno przez handlowców, jak i klientów sklepu. Do tej pory nakaz ten był bezwzględny. Obecnie nieco go złagodzono i dodano zapis, że zwolnione z tego obowiązku są osoby, które „nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim” lub „mające trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek”.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE