Jest rozporządzenie MEN w sprawie otwarcia przedszkoli. Co dokładnie zawiera?

Od 6 maja zniesione będzie zawieszenie zajęć w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Jest rozporządzenie MEN w tej sprawie.

Fot. Pixabay

W związku z epidemią koronawirusa zajęcia stacjonarne w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach zostały zawieszone do 24 maja.

W środę, 29 kwietnia rząd zapowiedział na konferencji prasowej luzowanie obostrzeń w oświacie – na początek ponownie otwarte mają być przedszkola. W związku z tym w Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie wyłącza przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego z grupy jednostek systemu oświaty, w których są zawieszone zajęcia. Zawieszenie zajęć nie będzie także dotyczyło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Jednostki te będą mogły być otwarte od 6 maja.

Od 4 maja mają działać poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Również od 4 maja dopuszczona będzie możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów szkół policealnych.

Rozporządzenie stanowi, że do jednostek systemu oświaty, których funkcjonowanie nie jest czasowo ograniczone albo zawieszone stosuje się przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – także wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Źródło: kurier.pap.pl

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE