Służba więzienia będzie mogła razić prądem nieposłusznych? Interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich!

Nowelizacja ustawy z dnia 31 marca, o szczególnych rozwiązaniach dotyczących pandemii, przyznaje Służbie Więziennej prawo do niemal nieograniczonego korzystania z paralizatorów w kontakcie z osadzonymi. Nowym rozwiązaniom z niepokojem przygląda się Rzecznik Praw Obywatelskich.

fot. Wikipedia

Zmodyfikowane prawo umożliwi przebywającym na Służbie Więziennej niemal nieograniczone korzystanie z paralizatorów.

Jak przyznał Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, nowe rozwiązania mogą doprowadzić do tragedii. Występując do premiera Mateusza Morawieckiego, rzecznik z zaniepokojeniem odniósł się do nowych przywilejów, które umożliwią obezwładnianie osób przy pomocy np. paralizatorów typu taser.

Zgodnie z treścią ustawy, każdy funkcjonariusz więzienny będzie mógł używać tego typu broni w celu wyegzekwowania zachowań zgodnie z wydawanymi poleceniami. Dostępne narzędzia mają być orężem w walce z nieposłuszeństwem, stawianiem oporu i naruszaniem porządku bądź bezpieczeństwa publicznego.

Jak zaznaczył rzecznik RPO, nowo przyznane uprawnienia w żadnym stopniu nie dotyczą zwalczania pandemii, lecz w sposób zakamuflowany umożliwiły przyznanie funkcjonariuszom skorzystanie z nowego środka o charakterze przymusu bezpośredniego.

Jak poinformował Adam Bodnar w wystosowanym komunikacie, używanie paralizatora może stanowić narzędzie tortur,  a nawet przyczynić się do śmierci. Jego zdaniem skuteczniejsze i bardziej humanitarne wydaje się wypracowanie rozwiązania systemowego, np. zmniejszenie liczby więźniów dzięki środkom o charakterze nieizolacyjnym oraz poprawa sytuacji kadrowej Służby Więziennej.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE