Odstępy, parkowanie na co drugim miejscu, brak ławek. Nowe zasady w galeriach handlowych

Są już nowe wytyczne dla klientów i pracowników galerii handlowych. Ponowne otwarcie centrów odbędzie się 4 maja.

Fot. Pixabay

Wytyczne podzielono na kilka części. Pierwsza to wstęp obejmujący cel wdrażanych procedur. Kolejne to:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/obsłudze
  • Przestrzeń komunikacyjna i usługi
  • Strefa gastronomiczna
  • Infrastruktura współtowarzysząca
  • Procedury postępowania w przypadku zidentyfikowania przez obsługę obiektu handlowego osoby posiadającej symptomy zakażenia COVID-19.

W rozdziale o pracownikach dowiadujemy się z nich przede wszystkim zasad postępowania pracowników, czyli między innymi pracy w odpowiednim reżimie sanitarnym, stosowaniu ochrony twarzy, rąk i dystansu wynoszącego minimum 2 metry.

W części mówiącej o przestrzeni komunikacyjnej jest mowa o tym, co będzie zamknięte i jak ma wyglądać przestrzeń pozasklepowa. Klientom muszą być udostępniona możliwość zakupu nowych maseczek ze wskazaniem sklepu, a także bezpłatnych pojemników z płynem odkażającym. Zamknięte będą strefy relaksu w tym ławki.

Strefa gastronomiczna ma być wyraźnie oznaczona, a w momencie w którym będzie możliwe spożywanie posiłków na miejscu obowiązywać będą szczególne obostrzenia w ilości wolnych miejsc.

Jeżeli chodzi o infrastrukturę towarzyszącą np. parkingi, będzie możliwość parkowania na co drugim miejscu, by utrzymać odpowiedni dystans. Obowiązuje dezynfekcja powierzchni dwa razy w ciągu dnia oraz dezynfekcja co godzinę klamek i innych miejsc wymagających szczególnej atencji.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE