Wyłączenie szatni, brak fontann, dezynfekcja. Galerie po nowemu

 4 maja zostają odmrożone w Polsce galerie handlowe. Obiekty będą działały na nowych, zmienionych zasadach. Czy znasz wszystkie?

Fot. Kraków w Pigułce

Nowe zasady w galeriach handlowych:

 1. Informowanie klientów o konieczności parkowania na co drugim miejscu a w przypadku braku takiej możliwości o zachowanie dystansu przy wsiadaniu/wysiadaniu z pojazdów.
 2. Wyłączenie z użytku wszelkiego rodzaju fontann, placów zabaw i kącików zabaw .
 3. Wyłączenie z użytku szatni, przechowalni ubrań, przedmiotów.
 4. Dokładne czyszczenie środkami chemicznymi toalet przynajmniej 4 razy dziennie oraz rekomendacja dla klientów o konieczności ograniczenia liczby osób przebywających w toaletach; rekomenduje się, ograniczenie ilości osób przebywających w toaletach, aby umożliwić zachowanie bezpiecznych odległości.
 5. Codzienna, regularna, przynajmniej 2-krotna w ciągu dnia dezynfekcja drzwi, schodów ruchomych oraz innych elementów infrastruktury wspólnej.
 6. Regularna, nie rzadziej niż co godzinę, dezynfekcja powierzchni dotykowych infrastruktury wspólnej: klamek, poręczy, blatów.
 7. Wywieszenie w toalecie instrukcji dotyczącej:
  • mycia rąk
  • dezynfekcji rąk
  • zdejmowania i zakładania rękawiczek
  • zdejmowania i zakładania maseczki
Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE