Krakowskie przedszkola, poradnie oraz MDK-i otwarte od poniedziałku

W Krakowie aż 123 samorządowe przedszkola i 20 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych czeka ponowne otwarcie już w najbliższy poniedziałek.

Fot. Kraków.pl

Aktualnie ich dyrektorzy przygotowują się do zapewnienia dzieciom jak najbardziej bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu.

Oznacza to, że na początku przyszłego tygodnia zajęcia będą zawieszone zaledwie w jedenastu przedszkolach i oddziałach przedszkolnych spośród wszystkich 154. Ich otwarcie uniemożliwiają m.in. trwające remonty czy też trudne warunki lokalowe. Zajęcia będą w nich prowadzone zdalnie. Na przyjęcie dzieci i młodzieży od najbliższego tygodnia są gotowe także wszystkie młodzieżowe domy kultury oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne – informuje Ewa Całus, dyrektorka Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa.

PRZEDSZKOLA
 • W tym tygodniu w Krakowie były otwarte dwie samorządowe placówki przedszkolne: oddział przedszkolny przy ul. Litewskiej 34 oraz przedszkole przy ul. Urzędniczej 65, do których w ostatnich dniach uczęszczało kilkoro dzieci. Gotowość otwarcia w dniach 11-15 maja deklarowało także siedem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, jednak rodzice nie byli zainteresowani wysłaniem do nich swoich pociech.
 • W ostatnich dniach udało się dyrektorom przedszkoli dostosować placówki do zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu poprzez opracowanie odpowiednich procedur na podstawie zaleceń przekazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Dlatego już od poniedziałku, 18 maja, otwarte zostaną niemal wszystkie samorządowe przedszkola i oddziały przedszkolne w Krakowie, a dokładnie to 143.
 • W sumie do samorządowych przedszkoli w Krakowie uczęszcza 17 216 dzieci. Z dotychczasowych deklaracji rodziców wynika, że około 12 proc. rodziców chce skierować swoje dzieci do przedszkoli, gdy zostaną one otwarte. Dyrektorzy przedszkoli są w ciągłym kontakcie z rodzicami przedszkolaków, żeby być przygotowani na zmiany sytuacji, która jest bardzo dynamiczna.
SZKOŁY
 • Dyrektorzy szkół podstawowych przygotowują się do przywrócenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych od 25 maja.
 • W zależności od sytuacji w danej szkole, dyrektorzy podejmą decyzję, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dlatego 14 maja Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa skierował do dyrektorów szkół pytania dotyczące stanu przygotowań do otwarcia szkół oraz liczby rodziców zainteresowanych posłaniem dzieci na zajęcia opiekuńcze. Szczegółowe dane na ten temat będą znane w pierwszej połowie przyszłego tygodnia.
MŁODZIEŻOWE DOMY KULTURY
 • Od 18 maja wznowiona zostaje także działalność młodzieżowych domów kultury. Ich pracownicy będą prowadzić zajęcia pozaszkolne w zależności od zainteresowania rodziców, z wykluczeniem zajęć, których uczestnicy są narażeni na bezpośredni kontakt (np. sztuki walki czy samoobrona). Zajęcia będą prowadzone także w formie zdalnej.
PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
 • Już teraz działają wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które prowadzą działalność zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej – m.in. w formie telefonów wsparcia, z których mogą korzystać mieszkańcy Krakowa.
BEZPIECZEŃSTWO
 • W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, w dniach 11-12 maja jednostkom edukacyjnym z całego Krakowa przekazano łącznie 3620 5-litrowych pojemników z płynem do dezynfekcji pozyskanym przez Miasto Kraków z Agencji Rezerw Materiałowych. Samorządowym jednostkom edukacyjnym przekazano 2487 szt., natomiast niesamorządowym – 1133 szt.
 • Oprócz przygotowywania się pracowników przedszkoli, szkół i placówek do bezpiecznego przyjęcia dzieci, o kilku zasadach powinni pamiętać także rodzice i opiekunowie:
 1. Nie ukrywaj informacji o stanie zdrowia swojego dziecka, a jeśli czuje się nie najlepiej – niech pozostanie w domu. Nie przyprowadzaj dziecka do przedszkola także wtedy, jeśli w Waszym domu obowiązuje kwarantanna.
 2. Zapewnij maseczkę ochronną, jeśli Twoje dziecko ma powyżej 4 lat. Przypomnij, w jaki sposób prawidłowo ją nosić.
 3. Przypomnij także o podstawowych zasadach higieny – częstym myciu rąk, niedotykaniu oczu ust i nosa, nie podawaniu ręki koleżankom i kolegom, a także zasłanianiu twarzy łokciem podczas kichania i kaszlu.
 4. Każde dziecko ma swoją ukochaną zabawkę, którą chciałoby zabrać do przedszkola. Wytłumacz, dlaczego tym razem nie powinno tego robić, a pluszak lub samochodzik powinien pozostać w domu.
DODATKOWE INFORMACJE
 • Dodatkowe informacje na temat harmonogramu wprowadzanych zmian można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Ponadto, informacje dotyczące funkcjonowania krakowskich przedszkoli, szkół i placówek będą publikowane na bieżąco w Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa. Prosimy równocześnie o śledzenie informacji na stronach internetowych konkretnych jednostek edukacyjnych oraz kontakt z dyrektorami w tym zakresie.
Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE