Maseczki, własne przybory, odstępy. Tak będzie wyglądał egzamin maturalny i ósmoklasisty. Są wytyczne

Opracowano dokument zawierający szczegółowe wytyczne, które określają zasady bezpieczeństwa podczas egzaminów maturalnego i ósmoklasisty. Warto zapoznać się z nim przed przystąpieniem do egzaminu.

Fot. Shutterstock

Dokument zawiera wiele wytycznych, z których część musi być wdrożona obligatoryjnie, a część ma formę możliwych rozwiązań, z których dyrektor szkoły, ośrodka lub placówki wybiera te, które można wprowadzić w danej jednostce.

Jest tam część mówiąca o tym, kto może przebywać w szkole podczas egzaminów, jakie środki bezpieczeństwa przestrzeni i zdających są podjęte, a także sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby zdającej.

Wśród najważniejszych informacji należy wymienić m. in. przynoszenie własnych przedmiotów pomocniczych (np. linijki) i dezynfekcję tych ogólnodostępnych po każdym uczniu, zachowane odstępu podczas oczekiwaniu na wejście na salę czy obowiązkowe zakrywanie ust i nosa np. maseczką czy przyłbicą. Członek komisji może poprosić o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu tożsamości. Maski można będzie zdjąć po zajęciu miejsca na sali egzaminacyjnej. Nie jest to obligatoryjne, bo jeżeli uczeń będzie czuł się w masce czy przyłbicy bezpieczniej może mieć ją na sobie cały czas. Maska musi być ponownie założona w czasie np. wyjścia do toalety czy w momencie podejścia do komisji.

Pełne wytyczne można przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji. Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca, a egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca do 9 lipca, a egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE