Tak będą wyglądały obozy i kolonie dla dzieci. Dużo ograniczeń!

Główny Inspektorat Sanitarny wydał wytyczne dla organizatorów kolonii i obozów dla dzieci. Oto jak będą wyglądać wakacje naszych podopiecznych.

Fot. Dariusz Gacek/REPORTER

Do wytycznych dotarł portal Money.pl. Dobra informacja jest taka, że będzie można korzystać z kąpielisk, boisk i pływalni. Kąpieliska muszą być wydzielone tak, by uczestnicy nie mieli kontaktu z osobami trzecimi. Sprzęt natomiast musi podlegać regularnemu czyszczeniu i dezynfekcji.

Wypoczynek będzie podlegał licznym obostrzeniom. Przede wszystkim w wyjeździe będą mogły wziąć udział tylko dzieci zdrowe. Rodzice podpiszą oświadczenie w którym zawrą również informację o chorobach przewlekłych dziecka. Z oczywistych względów osoby skierowane na kwarantannę nie będą mogły wziąć udział w wycieczce.

Na każdym obozie lub kolonii będzie zapewniony dostęp do usług pielęgniarskich i osoba wyznaczona do mierzenia temperatury. W razie wystąpienia objawów chorobowych rodzice muszą zabrać dziecko z kolonii. Zarówno kadra, jak i najmłodsi muszą mieć zakryte usta i nos. Dodatkowo opiekunowie mają przejść szkolenie z zasad bezpieczeństwa i mieć zapewnione maseczki, rękawiczki, przyłbice i fartuchy z długim rękawem.

Grupa uczestników ma wynosić maksymalnie 12 osób (dzieci do 10 roku życia) lub 14 osób (dzieci powyżej 10 roku życia). Obowiązywać będzie też limit zakwaterowania. Każdy obiekt w którym zakwaterowane są dzieci musi spełniać wymogi sanitarne dla branży hotelarskiej, a stołówka dla branży gastronomicznej. Musi też posiadać pomieszczenie służące, jako izolatka dla dzieci, które podejrzewa się o zakażenie. Jeżeli  dzieci śpią w namiocie, mogą w nim przebywać 4 osoby pod warunkiem, że na jedną osobę przypadnie 4m2 powierzchni.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE