Zbieranie danych widzów, maseczki, połowa miejsc wolnych. Są wytyczne dla kin i teatrów

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało wytyczne dla kin, teatrów, filharmonii i obiektów kultury. Jest sporo nakazów, wykluczeń i zalecenie, by zbierać dane widzów na wypadek zakażenia.

Fot. Pixabay

Podstawowe informacje dotyczą udziału widzów w seansie. Wprowadzono nakaz zakrywania ust i nosa przy jednoczesnym zachowaniu dystansu. Widzom nie można udostępnić więcej niż połowy liczby miejsc. Ten ostatni obowiązek nie dotyczy osób z dziećmi do lat 13, osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz tych, które mieszkają we wspólnym gospodarstwie domowym.

W kinie muszą panować niemal sterylne warunki. Nie zaleca się używania suszarek do rąk, zastępując je ręcznikami papierowymi. Sprzątanie musi się odbywać minimum raz na godzinę, a czynność tą należy dokumentować. Wszelkie osoby pracujące w strefie gastronomicznej muszą pracować w przyłbicach i mają być delegowane tylko do pracy z żywnością. Terminale do płatności kartą powinny być odkażane.

Ponadto „zaleca się, aby widzowie podawali swoje dane kontaktowe (np. w trakcie zakupu biletów on-line) na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną”.

Dalsze instrukcje obejmują szczegóły wyposażenia i zachowania pracowników obiektu, a także instrukcje dotyczące organizacji wyjścia po zakończeniu seansu i postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE