4200 zł dla bezrobotnych. Sejm był jednogłośny

Niespotykana solidarność w Sejmie. Za wprowadzeniem dodatku solidarnościowego i podwyższeniu zasiłku dla bezrobotnych głosowało 430 posłów, przeciw było 15, a 9 wstrzymało się od głosu.

Fot. Pixabay

Projekt przewiduje podwyższenie obecnego zasiłku dla bezrobotnych i wprowadzenie dodatkowego świadczenia solidarnościowego, które będzie wynosiło 1400 zł. Będzie można go pobierać od 1 czerwca do 31 sierpnia. Każda osoba bezrobotna pobierze więc łącznie 4200 zł.

Jest jednak kilka warunków. Po pierwsze pomoc jest adresowana tylko do pracowników ubezpieczonych w ZUS i nie mogą z niej korzystać rolnicy. Po drugie świadczenie będzie przyznawane osobom, które zostały zwolnione po 31 marca 2020 roku i pracowały w ramach umowy o pracę. Po trzecie wsparcie będzie mógł uzyskać ten, kto nieprzerwanie od przynajmniej 60 dni płacił składki ZUS. To jednak nie są jedyne ograniczenia. Projekt nie kumuluje się bowiem z zasiłkiem dla bezrobotnych i ze stypendiami. Oznacza to, że mając dwa świadczenia na raz, dodatek solidarnościowy będzie wypłacany, jako różnica do kwoty 1400 zł.

Projekt przewiduje też, że zasiłek dla bezrobotnych wzrośnie do 1200 zł przez pierwsze trzy miesiące. Potem zostaje obniżony do 942,30 zł. Wyższy zasiłek będzie można pobierać od 1 września 2020 roku. Mimo ograniczeń, jest to furtka do wyższego świadczenia dla osób, które poszukują pracy. Przez trzy miesiące będą one pobierały świadczenie solidarnościowe w wysokości 1400 zł, a następnie przez kolejne trzy 1200 zł z tytułu zasiłku dla bezrobotnych. Dopiero po pół roku zasiłek zostanie obniżony do 942, 30 zł, co i tak jest kwotą wyższą niż obecnie.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE