Zgłoś kandydata do Nagrody Miasta Krakowa

Jeszcze tylko do 20 lipca można zgłaszać kandydatów do „Nagrody Miasta Krakowa – 2020”. Laureaci zostaną uhonorowani za konkretne osiągnięcia lub całokształt dokonań.

Fot. Shutterstock

W konkursie preferowane są osiągnięcia mające pośredni lub bezpośredni związek z Krakowem – poprzez osobę kandydata, miejsce dokonania lub powstania pracy oraz tematykę. W przypadku prac dyplomowych nagrody będą przyznane za prace powstałe i dotyczące Krakowa, obronione w 2019 roku.

Kategorie konkursowe obejmują następujące dziedziny:

  • kultura i sztuka – w zakresie twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej i filmowej oraz w dziedzinie działalności kulturalnej w Krakowie, a także w zakresie upowszechnienia kultury Krakowa w kraju i za granicą
  • nauka i technika – w zakresie prac naukowo-badawczych, edytorskich, projektowych, konserwatorskich, nowych rozwiązań procesów technologicznych oraz za osiągnięcia dotyczące organizacji i zarządzania
  • sport – za wybitne osiągnięcia w zawodach rangi mistrzostw Europy, świata, olimpiady, za ustanowienie rekordów oraz znaczące osiągnięcia w zakresie rozwoju, upowszechnienia i propagowania kultury fizycznej i sportu na terenie Krakowa
  • za prace dyplomowe – wyróżnienia dla absolwentów krakowskich wyższych uczelni za szczególnie wartościowe prace.

Zwyczaj nagradzania ludzi szczególnie zasłużonych dla miasta ma w Krakowie wielowiekową tradycję. Pierwszym znanym z nazwiska laureatem był Mikołaj Jaskier, który w 1535 r. otrzymał nagrodę za kodyfikację prawa miejskiego. Kandydatów do nagród zgłaszają związki i środowiska twórcze, instytucje artystyczne, kulturalne, wydawnicze, szkoły wyższe, instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa naukowe oraz inne organizacje. Powoływana corocznie przez prezydenta Krakowa komisja, złożona w większości z profesorów krakowskich wyższych uczelni, po wnikliwej analizie wniosków, przedstawia propozycje prezydentowi, który przyznaje nagrody.

Formularze wniosków o nagrody można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa. Wnioski, wyłącznie na urzędowych formularzach wraz z kompletem dokumentów, należy składać w Urzędzie Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3–4, do pojemnika na korespondencję, znajdującego się w holu Magistratu lub – po ponownym uruchomieniu – w Kancelarii Magistratu, okienko nr 5. Termin składania wniosków upływa 20 lipca.

W przypadku prac dyplomowych wymagany jest egzemplarz pracy wraz z krótkim streszczeniem (maks. 1 strona A4). Osoby fizyczne nie mogą wnioskować o przyznanie nagród. Wnioskujący nie może zgłosić własnej kandydatury do nagrody.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE