Uwaga! Komunikat Wodociągów Miasta Krakowa o skażeniu wody

MPWiK w Krakowie informuje, że niezdatna do picia jest woda pochodząca z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce. Dostarczana jest do następujących budynków w Krakowie: ul. Bogucicka 34–106A, Kłaka 4-6, Koprowa 1-12, Letnia 13-27, Nad Serafą 18-56B, Pod Pomnikiem 1-51G, Potrzask 90-102, Pronia 5-20, Stolarza 28D, Śliwy 5-12, Wielicka 250-285A, Zolla 2-62, Wygoda 62-69. Wodę można wykorzystać wyłącznie do celów sanitarnych.

Fot. Kraków w Pigułce

Wodociągi Miasta Krakowa dostarczają zdatną do picia wodę w cysternach. Samochody-beczki będą dostępne dla mieszkańców Bieżanowa w rejonie ulicy Nad Serafą 56, ulicy Zolla 36 oraz ulicy Bogucickiej (pomiędzy ulicami Stolarza i Pod Pomnikiem) od godz. 9.00 do 22.00, a w niedzielę od godz. 10.00 do 22.00.

Ponadto istnieje możliwość dowozu wody do osób, które ze względu na wiek lub chorobę nie mogą pobrać jej samodzielnie. Taką potrzebę mieszkańcy mogą zgłaszać telefonicznie pod nr 994.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce, w związku ze stwierdzeniem obecności bakterii coli w badanych próbkach wody pochodzącej z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o., 23 lipca 2020 wydał decyzję (nr PSSE.HK-430-II-14001-1/2020), w której:

  1. stwierdza brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w Wodociągu Publicznym Wieliczka i w związku z tym nakazuje podjąć działania naprawcze w celu usunięcia zanieczyszczenia bakterią grupy coli,
  2. zakazuje korzystania z wody pochodzącej z instalacji wodnej Wodociągu Publicznego Wieliczka do spożywania przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców,
  3. nakazuje zapewnienie zastępczych punktów poboru wody o prawidłowej jakości,
  4. nakazuje przedstawić informację o podjętych działaniach do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce oraz aktualnych wynikach badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  5. informuje, że woda w wymienionych wyżej budynkach może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych, tj. do spłukiwania wody w toalecie.

Wodociągi Miasta Krakowa podjęły natychmiastowe działania w celu wyeliminowania powstałego problemu.

Do czasu zmiany wspomnianej decyzji (nr PSSE.HK-430-II-14001-1/2020), wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce, Wodociągi Miasta Krakowa uruchomiły zastępcze punkty poboru dobrej jakości wody, pochodzącej z Zakładu Uzdatniana Wody Raba.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE