Wysokie temperatury a dorożki na Rynku Głównym

Wydział Spraw Administracyjnych UMK przypomina, że w przypadku, gdy w godz. 13.00–17.00 temperatura w cieniu przekroczy 28 stopni Celsjusza (według wskazań termometru zawieszonego na ścianie Sukiennic) obowiązuje zakaz postoju dorożek na postoju stałym w Rynku Głównym.

Fot. Kraków w Pigułce

Dorożkarze mogą wówczas korzystać z postojów zastępczych (poza wyżej wymienionymi godzinami również). W pozostałych godzinach, gdy temperatura powietrza przekroczy 280C, są zobowiązani chronić konie przed słońcem i skutkami upału (tj. m.in. dodatkowo i regularnie poić konie).

Dodatkowo dorożkarze mają obowiązek śledzić komunikaty i ostrzeżenia wydawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – w szczególności alerty drugiego/ trzeciego stopnia w zakresie prognozy wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dotyczących upału na terenie Krakowa, ponieważ wtedy postój stały na Rynku Głównym zostaje zamknięty.

Powyższe zasady wynikają z umów zawartych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a dorożkarzami.

Wydział Spraw Administracyjnych regularnie prowadzi działania mające na celu poprawę dobrostanu koni. Oprócz powyższych uregulowań, dotyczą one m.in.:

  • restrykcyjnych zapisów umownych,
  • ograniczenia ilości dni wjazdu dorożek do Rynku Głównego, tzn. konie są zaprzęgane do dorożek co drugi dzień (12-15 dni w miesiącu),
  • ograniczenia godzin wjazdu – 12 godzin na dobę,
  • regularnie prowadzonych kontroli,
  • współpracy z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami,
  • ograniczenia ilości przewożonych osób dorożką (do czterech),
  • ograniczenia gabarytów dorożek,
  • szkoleń prowadzonych przez specjalistów organizowanych co najmniej raz w roku,
  • obowiązku posiadania aktualnych badań lekarsko–weterynaryjnych.

Przedsiębiorcy-dorożkarze regularnie poją i karmią konie na postojach. Fakt ten niejednokrotnie można zaobserwować, przebywając w Rynku Głównym w Krakowie. Ponadto, wpisy w paszportach koni, wykonywane regularnie przez lekarzy-weterynarzy świadczą, że konie są zdrowe i dobrze odżywione. Jednocześnie ogólny stan kondycyjny tych zwierząt wskazuje na jakość sprawowanej nad nimi opieki przez ich właścicieli. Przez fachowców jest on oceniany na więcej niż dobry.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE