Andrzej Duda zaprzysiężony na II kadencję [NA ŻYWO]

Andrzej Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i rozpoczął drugą, pięcioletnią kadencję prezydencką.

Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Przed Zgromadzeniem wygłosi orędzie, przyjmie też zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi RP.  Podczas uroczystości Prezydentowi towarzyszy Małżonka Agata Kornhauser-Duda.

 

Zaprzysiężenia Prezydenta RP przed Zgromadzeniem Narodowym

Zgodnie z Konstytucją, Prezydent RP obejmuje urząd po złożeniu wobec ZN następującej przysięgi: „Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem”. Przysięgę można zakończyć słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE