Zmiany dotyczące przeglądu technicznego samochodów

Jak informuje IBRM Samar, mają zostać wprowadzone zmiany w ustawie „Prawa o Ruchu Drogowym”. Chodzi o badania techniczne pojazdów i ich diagnostów. 

Fot. Pixabay

Zmiany w projekcie mają głównie dotyczyć nadzoru nad prawidłowością badań technicznych wykonywanych przez diagnostów.

Nadzór nad stacjami kontroli i ośrodkami szkolenia diagnostów ma zostać powierzony starostwie, Transportowemu Dozorowi Technicznemu i Instytutowi Transportu Samochodowego.
Transportowy Dozór Techniczny miałby wydawać, zawieszać i cofać świadectwa kompetencji diagnosty, a także sprawować nadzór nad badaniem. Instytut Transportu Samochodowego natomiast miałby organizować i przeprowadzać egzaminy dla kandydatów na diagnostów.

Z danych wynika, że na ulice wyjeżdżają samochody, które ze względu na bardzo zły stan techniczny, nie powinny się na niej znaleźć. Okazuje się, że to częściowo wina stacji kontroli pojazdów, które wykonują badania w niepełnym zakresie. Wprowadzenie zmian zmniejszyłoby liczbę takich przypadków.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE