Polacy coraz częściej chodzą na zwolnienia. Są one też coraz dłuższe

Polacy coraz chętniej korzystają ze zwolnień lekarskich dłuższych niż 5 dni. Jest też coraz więcej przypadków, że po tym czasie odnawiają L4. 

Fot. Pixabay

Firma doradcza Cenperio odnotowała, że w II kwartale 2020 roku zwolnień trwających od 6 do 14 dni było o 8,3% więcej niż w poprzednim roku w tym samym czasie. Na zwolnieniu lekarskim od 15 do 33 dni było o niecałe 2% więcej osób. Po wydłużenie zwolnienia poszło aż 15% więcej niż w 2019 roku. Zwolnień trwających do 5 dni natomiast jet aż o 10% mniej.

Według badaczy ma to związek ze zwolnieniami z pracy. A znaleźć pracę jest bardzo ciężko, stopa bezrobocia jest coraz wyższa. Dlatego Polacy w obawie przed tym wybierają zwolnienia lekarskie.

Pracownik przebywający na zwolnieniu nie ma prawa być zwolniony. Okres ochrony jest zależny od stażu pracy. Jeśli wynosi mniej niż 6 miesięcy, okres ochronny ma długość 3 miesięcy. Jeśli dłuższy, okres ochronny obejmuje okres łącznego pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku, a także pobierania świadczenia rehabilitacyjnego na 3 miesiące.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE