Powrót do szkoły. Czy rodzic musi kupić dziecku środki higieny osobistej?

Czy rodzic ma obowiązek kupić dziecku do szkoły środki higieny osobistej, maseczki, rękawice, płyn dezynfekujący?

Fot. Pixabay

„Uczeń  w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony osobistej. Na terenie szkoły nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust.

Może to robić dla zwiększenia własnego bezpieczeństwa. Mydło, ciepłą wodę i płyn dezynfekujący zapewnia szkoła.” – informuje Ministerstwo Zdrowia.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE