Do stażu zaliczać się będą służby w Policji, SOP, PSP, SW, SG, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Wywiadu Wojskowego, CBA, Straży Marszałkowskiej, Służbie Celnej i Celno-Skarbowej.