Test będzie się składać od 18 do 25 zadań. Połowę punktów będzie można zdobyć za zadania otwarte. Trwać ma 90 minut. Tyle samo czasu jest poświęcone na dodatkowy przedmiot, który z historii będzie obejmował od 24 do 28 zadań, a z pozostałych przedmiotów od 20 do 30. Więcej czasu dostaną uczniowie ze specjalnymi potrzebami np. cudzoziemcy czy niepełnosprawni.

Od 2020 roku egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w maju. Tak też ma pozostać w kolejnych latach. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jego wyniki wpływają na przyjęcie do szkoły średniej.