Najwięcej stulatków w Polsce jest w Małopolsce! Najstarsza osoba ma 109 lat!

Osobom, które skończyły 100 lat przysługuje comiesięczne tzw. świadczenie honorowe z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W Małopolsce ZUS wypłaca 209 takich wyjątkowych świadczeń. W kwietniu ubiegłego roku otrzymywało je 180 osób.

Fot. Pixabay

W całym kraju ZUS przekazuje 2,2 tys. świadczeń honorowych osobom, które ukończyły 100 lat. W grudniu 2018 r. było ich 1,9 tys., a w 2007 r. – 1,4 tys. Wśród 100-latków, którzy pobierają świadczenie, zdecydowanie przeważają kobiety. Stanowią one 85 proc. tej grupy. W Małopolsce najstarszą osobą, której ZUS wypłaca świadczenie honorowe, jest kobieta. Ma 109 lat i mieszka w Krakowie.

Wysokość świadczenia honorowego równa jest kwocie bazowej, którą używa się do obliczania emerytur i rent. Jest ona ustalana corocznie od 1 marca, a jej wysokość to 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o pobrane składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Obecnie świadczenie honorowe wynosi 4294,67 złotych.

Osoby, które pobierają emeryturę lub rentę z ZUS nie składają żadnego wniosku. W momencie ukończenia stu lat świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu przez Prezesa ZUS. Wniosek muszą złożyć ci stulatkowie, którzy dotychczas nie pobierali żadnego świadczenia z ZUS. Sytuacja ta najczęściej dotyczy kobiet, które zrezygnowały z pracy, aby zająć się dziećmi. Wniosek o przyznanie świadczenia honorowego można złożyć w najbliższej placówce ZUS.

Świadczenia honorowe
liczba osób wiek najstarszej osoby
Oddział ZUS w Krakowie 103 109
Oddział ZUS w Nowym Sączu 40 107
Oddział ZUS w Chrzanowie 24 106
Oddział ZUS w Tarnowie 42 107
Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE