Powrót dzieci do szkół. Opublikowano oficjalne zalecenia sanitarne!

Adam Niedzielski przekazał wczoraj, że decyzja o powrocie dzieci do szkół zapadnie w przyszłym tygodniu. Ministerstwo Edukacji i Nauki zaznacza, że powrót uczniów klas I-III będzie możliwy jedynie w specjalnym reżimie sanitarny. Oto jego najważniejsze założenia. 

Fot. Pexels

Ministerstwo Edukacji i Nauki właśnie opublikowało specjalne wytyczne sanitarne dla klas I-III szkół podstawowych, przygotowane przez MEiN, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. Wśród najważniejszych punktów znajdują się rekomendacje dotyczące organizacji zajęć, higieny i dezynfekcji pomieszczeń, gastronomii w szkołach i postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u któregokolwiek z uczniów lub pracowników placówki.

Do szkoły wstęp będą mieć jedynie osoby bez objawów COVID-19 oraz których domownicy nie przebywają na kwarantannie. Odprowadzać do szkoły i odbierać mogą również opiekunowie bez objawów chorobowych, a wejść na teren szkoły mogą pod warunkiem, że zachowają odpowiednie środki bezpieczeństwa, tzn. zachowują dystans, posiadają maseczki i rękawiczki jednorazowe, a także zdezynfekują dłonie. Rodzice mają też obowiązek zaopatrzyć dziecko w osłonę nosa i ust.

Jedna klasa ma przebywać na stałe w jednej, wyznaczonej sali. Do grupy uczniów mają być podporządkowani ci sami, stali nauczyciele, którzy jeśli nie muszą, nie będą prowadzić zajęć stacjonarnych w pozostałych klasach. Sale lekcyjne trzeba będzie regularnie wietrzyć, tak samo jeśli chodzi o części wspólne. Ministerstwo zaleca częste korzystanie z boiska i pobyt na świeżym powietrzu, a podczas wychowania fizycznego należy unikać ćwiczeń i gier kontaktowych.

Pracownicy administracji i personel kuchenny szkoły i obsługi sprzątającej powinien ograniczyć do minimum kontakt z nauczycielami i uczniami. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach, które zapewniają odpowiednie warunki sanitarno- higieniczne. Uczniowie powinni spożywać posiłki w mniejszych grupach, z zachowaniem 1,5m odstępu od pozostałych. Przy zmianowym wydawaniu posiłków szkoła musi pamiętać o czyszczeniu blatów i poręczy krzeseł po każdej grupie.

Jeśli pracownik szkoły zauważy u ucznia objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych musi umieścić go w izolacji i niezwłocznie powiadomić opiekunów, którzy pilnie odbiorą go ze szkoły. Jeśli chodzi o pracowników placówki, również tylko zdrowe osoby mogą pojawić się w pracy. Ministerstwo proponuje, aby w miarę możliwości dla osób powyżej 60 roku życia lub z problemami zdrowotnymi minimalizować ryzyko zakażenia.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]