Większość badanych osób, pomimo, że nie przechodzi zakażenia poważnie, zmaga się dość długo z utratą zmysłu węchu. Zazwyczaj odzyskuje go po upływie 3 tygodni, jednak zdarzają się przypadki kiedy chory nie miał węchu nawet przez 60 dni. Takie przypadki dotyczyły około 25% osób zakażonych.