Przedstawiono projekt ustawy o wolności w internecie!

Podczas konferencji prasowej Zbigniew Ziobro wraz z Sebastianem Kaletą przedstawili projekt ustawy o wolności  w internecie. Najważniejszym punktem jest powstanie Rady Wolności Słowa, która będzie pomagała użytkownikom w rozwiązywaniu problemów w sieci. 

Fot. Pixabay

Dziś odbyła się konferencja prasowa, w której udział wziął Zbigniew Ziobro i Sebastian Kaleta. Spotkanie poświęcone było nowemu projektowi ustawy o wolności w internecie.

„Dziś wiele dyskusji natury światopoglądowej, politycznej, debat i sporów toczy się w internecie. Niektórzy twierdzą, że to już dominująca przestrzeń. Uważaliśmy, że polscy obywatele, tocząc tego rodzaju dyskusje i debaty na forum Internetu, globalnych mediów społecznościowych, winni mieć zagwarantowane podstawowe prawa, gwarantujące respektowanie ich swobód obywatelskich i wolności, o których mówi i które gwarantuje im polska konstytucja.”

-powiedział Zbigniew Ziobro. Dodał, że jedyną formą, która to urzeczywistni jest stworzenie odpowiednich ram prawnych. Pozwolą one skutecznie wyegzekwować od mediów społecznościowych respektowania polskiego prawa i wolności obywateli. Wyjaśnił, że w tej chwili nie ma skutecznych narzędzi, które pozwoliłyby na to.

Dlatego przedstawiono projekt i jego najważniejsze założenia. Najważniejszą zmianą jest powstanie Rady Wolności Słowa, która będzie stała na straży przestrzegania przez media społecznościowe prawa do korzystania z wolności słowa. Strony społecznościowe nie będą mogły usuwać treści i blokować kont użytkowników, o ile treść nie będzie naruszała polskiego prawa. W przeciwnym przypadku użytkownik będzie mógł złożyć skargę do serwisu. Jeśli wpis lub użytkownik nie zostanie odblokowany, sprawa trafia do Rady Wolności Słowa.

„Jeśli Rada uzna skargę za zasadną, może nakazać niezwłoczne przywrócenie zablokowanej treści lub konta. Postępowanie będzie prowadzone w formie elektronicznej, co zapewni mu szybkość i niskie koszty. Od decyzji Rady będzie przysługiwała skarga do sądu.”

-dodał Sebastian Kaleta.

Adres wydawcy i właściciela portalu: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
Copyright © 2023 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Adres wydawcy: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. Kontakt: [email protected]