IMGW: „Tak ciepło w górach w lutym jeszcze nie było!”

„Tak ciepło w górach w lutym jeszcze nie było! Dziś padł rekord temperatury powietrza dla naszych Wysokogórskich Obserwatoriów Meteorologicznych.” – informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

„Dziś temperatura maksymalna na Kasprowym Wierchu wyniosła 9,9°C, to o 2,1°C więcej niż dotychczasowy rekord dla lutego (7,8°C, 09.02.1989).
Na Śnieżce dziś było aż 13,5°C! To o 3,4°C wiecej niż maksymalna wartość dla tego zimowego miesiąca od początku pomiarów (10,1°C, 02.2002).” – informuje instytut.

Jako przyczynę instytut podaje inwersję termiczną:

Inwersja temperatury (inwersja termiczna) – w meteorologii zjawisko atmosferyczne polegające na wzroście temperatury powietrza wraz z wysokością. Inwersja blokuje pionowe mieszanie się powietrza w atmosferze.

W normalnych warunkach w najniższej części atmosfery, troposferze, powietrze bliżej powierzchni ziemi jest cieplejsze niż wyżej. Dzieje się tak dlatego, że powietrze ogrzewa się od nagrzanej powierzchni ziemi, a tak ogrzane powietrze, unosi się do góry w wyniku konwekcji. Unoszące się powietrze ochładza się w wyniku przemiany adiabatycznej (wyżej jest mniejsze ciśnienie). Czasami w wyniku zjawisk zachodzących w atmosferze dochodzi do odwrotnego układu temperatur niż zazwyczaj.

Zjawisko to może wywoływać inne efekty w atmosferze, które mogą być widoczne np. gromadzenie się mgły lub różnice w zanieczyszczeniu atmosfery. Z tego samego powodu inwersje zalegające przez dłuższy czas mogą wpływać na intensyfikowanie się zjawiska smogu nad obszarami o dużej emisji zanieczyszczeń.

Copyright © 2019 krakowwpigulce.pl  ∗  Polityka prywatności  ∗  Powered by BLUEICE